Na spotkanie z adwokatem

Obrona groźnego przestępcy, wobec którego istnieje niemal pewność popełnienia poważnego czynu karalnego jest trudnym zadaniem z wielu powodów. Często obrona zmierza jedynie do wywalczenia możliwie najniższego wyroku. Ponadto, ocena społeczna obrońcy w tego rodzaju sprawach jest w dużym stopniu negatywna, pomimo że podsądny jak najbardziej ma prawo do obrony. W takich uwarunkowaniach niektóre kancelarie adwokackie koncentrują się na innych dziedzinach prawa, pomijając obsługę spraw karnych. W praktyce mecenas Izabeli Duracz-Załęckiej z Torunia dominują sprawy cywilne, ale zdarzają się także przypadki prowadzenia tematów karnych. Dla dobrego funkcjonowania kancelarii wskazane jest zachowanie chociaż częściowej uniwersalności w podejściu do prawa jako całościowej dziedziny. To także kwestia dbałości o kompleksowy warsztat zawodowy.KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Izabela Duracz-Załęcka
Szewska 2
87-100 Toruń
tel. 781 939 654