Tania transkrypcja nagrań sądowych

Dzięki transkrypcjom sądowym nagrań warszawskich posiedzeń, adwokat czy radca prawny zaoszczędza wiele czasu na własnoręcznym przepisywaniu lub przesłuchiwaniu nagrania. Zapoznawanie się z tekstem przed kolejnym posiedzeniem sądu zajmuje znacznie mniej czasu niż odsłuchiwanie e-protokołu. Transkrypcje mogą być standardowe, pełne i fonetyczne, zaś wybór usługi pozostawia się klientowi. Warto również wspomnieć, że transkrybenci mają określony termin, w którym mają oddać zapis, dzięki czemu klient otrzyma transkrypcje na czas.Expressis verbis Transkrypcje sądowe
Rostworowskiego 40
01-496 Warszawa
tel. 882 802 772