Jak założyć firmę: jakie kroki podjąć, aby założyć własną firmę i jakie są formalności?

Spis treści

  1. Krok 1: Wybór formy prawnej firmy
  2. Krok 2: Wybór nazwy firmy
  3. Krok 3: Rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym
  4. Krok 4: Otworzenie rachunku bankowego dla firmy
  5. Krok 5: Zgłoszenie do urzędu skarbowego
  6. Krok 6: Zgłoszenie do ZUS

Założenie własnej firmy to marzenie wielu osób. Jednakże, decyzja o rozpoczęciu własnej działalności wiąże się z pewnymi formalnościami. W tym artykule dowiesz się, jakie kroki podjąć, aby założyć swoją firmę oraz jakie formalności należy dopełnić.

Krok 1: Wybór formy prawnej firmy

Pierwszym krokiem jest wybór formy prawnej firmy. W Polsce istnieją trzy podstawowe formy prawne:

  • działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zdecydowanie, która forma będzie najkorzystniejsza zależy od sytuacji indywidualnej. Działalność gospodarcza to najprostsza i najtańsza forma prowadzenia działalności. Jednakże, właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za długi firmy. Spółka cywilna to forma, w której kilku przedsiębiorców decyduje się na wspólne prowadzenie działalności. Właściciele tej formy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najbardziej popularna forma prowadzenia biznesu w Polsce. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania firmy poza jej wkładem kapitałowym.

Krok 2: Wybór nazwy firmy

Kolejnym krokiem jest wybór nazwy dla swojej firmy. Nazwa ta powinna być oryginalna i nie może naruszać praw innych przedsiębiorców. Można ją sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Urzędzie Patentowym.

Krok 3: Rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku działalności gospodarczej jest to tzw. wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokonać rejestracji właśnie w KRS. Rejestrację można przeprowadzić elektronicznie lub osobiście w sądzie rejonowym.

Krok 4: Otworzenie rachunku bankowego dla firmy

Następnym krokiem jest otwarcie rachunku bankowego dla firmy. Jest to niezbędne, aby móc dokonywać transakcji finansowych związanych z prowadzeniem działalności. Najlepiej wybrać bank, który oferuje specjalne pakiety dla przedsiębiorców i nie pobiera wysokich opłat za prowadzenie rachunku.

Krok 5: Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Następnym krokiem jest zgłoszenie działalności do urzędu skarbowego. Należy wypełnić odpowiedni formularz, w którym podaje się dane dotyczące rejestrującego, rodzaju działalności, formy opodatkowania, itp. Zgłoszenie należy złożyć w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Krok 6: Zgłoszenie do ZUS

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściciel firmy musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Zgłoszenie można dokonać przez Internet lub osobiście w oddziale ZUS.

Podsumowanie

Założenie własnej firmy wymaga spełnienia pewnych formalności. Krok po kroku należy wybrać formę prawną firmy, wybrać nazwę firmy, zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym, otworzyć rachunek bankowy dla firmy, zgłosić działalność do urzędu skarbowego oraz zgłosić działalność do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sekcja FAQ

Czy każdy musi płacić składki do ZUS?

Tak, każdy przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Czy można założyć firmę bez rejestracji w KRS?

Tak, można prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W takim przypadku należy dokonać jedynie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Czy można rozliczyć się samemu ze swoją firmą?

Tak, właściciel firmy może samodzielnie rozliczać swoją firmę lub zatrudnić księgowego.